think positive okayyy :)


Apabila seorang hamba Allah jatuh sakit, Allah akanmengutus 4 malaikat : 

--->Malaikat Pertama akan mengambil SELERAMAKANNYA.
--->Malaikat Kedua akan mengambil REZEKINYA.
--->Malaikat Ketiga akan mengambil KECANTIKAN/KETAMPANAN WAJAH (pucat).
--->Malaikat Keempat akan mengambil DOSANYA. 

Apabila telah sampai waktu yang telah Allahtetapkan untuk hambaNya kembali sehat, Allah akanmenyuruh Malaikat Pertama, Malaikat Kedua danMalaikat Ketiga agar mengembalikan apa yang telahdiambil oleh mereka.Akan tetapiAllah tidak menyuruh Malaikat Keempat mengembalikan dosa hambaNya tersebutSubhanAllah, begitu Baik dan kasih sayangnya Allahterhadap hamba hambanya.Maka,Janganlah bersangka buruk terhadapAllah ketika kita sakit, bersyukurlah dan ucaplahAlhamdulillah atasNya. Sesungguhnya setiapkesakitan itu adalah penghapus segala dosa.